په پښتو کې مهالونه په ټولیز ډول دوې ځانګړنې ښوولای شي چې هغه بشړتیا(مکملتوب) او نابشپړتیا دي. ځوان کهول

مهالونه په ټوله کې په درېیو ډلو وېشل کېږي: اوس-، [...]

By |2020-06-02T16:15:02+04:30جون 2nd, 2020|پښتو|۰ Comments

د ځینو نړیوالو نومونو ارپوهنیزه (اېټیمولوژیکه) شننه | ځوان کهول

  Internet - انټرنېټ دغه نوم یو تړښتي (ترکیبي) نوم [...]

By |2020-05-08T11:51:01+04:30مې 8th, 2020|پښتو|۰ Comments