په پښتو کې مهالونه په ټولیز ډول دوې ځانګړنې ښوولای شي چې هغه بشړتیا(مکملتوب) او نابشپړتیا دي. ځوان کهول

مهالونه په ټوله کې په درېیو ډلو وېشل کېږي: اوس-، [...]

By |2020-06-02T16:15:02+04:30جون 2nd, 2020|پښتو|۰ Comments