ليکنه: مطيع الله خان ✴

د پروان ولايت پښتون ولسه،غږ🔊مې واورئ؟

يو څو پوښتنې،يو څو غوښتنې،يو څو وړانديزونه لرم•

پښتو ژبه د افغانستان د اتيا سلنه وګړو ژبه نه ده؟
پښتو ژبه د پروان ولايت شپېته اويا سلنه وګړو ژبه نه ده؟
پښتو ژبه د دې هېواد واکمنه،پازواله ژبه نه ده؟
پښتو ژبه د لوی څښتن،له لوري موږ ته يو ښه نعمت نه دی؟
پښتو ژبه ولې د پرمختګ ژبه نه ده؟
پښتو ژبه د اتلانو،ترياليو،سر ښيندنو او برياليو وګړو ژبه نه ده؟
پښتو ژبه د يوه اتل،پېژندل شوي،توکم،ټبر ژبه نه ده؟

پښتنو نور بايد راويښ شو!
پښتو ژبې سره چې کوم اکاړ(ظلم)شوی!
بايد پوښتنه يې وکړو!
نور بايد څوک پرې نه دو،چې په پښتو ژبه مو اکاړ(ظلم)وکړي!
پښتو ژبه زموږ پېژندنه ده!
پښتو ژبه زموږ د پرمختګ يواځېنۍ لارده!

اې پښتون ولسه!
اې د پروان پښتونه!
پښتو ژبه نوره،د ځان د کور د کلي د ولسوالۍ د ولايت د هېواد ژبه کړئ!
پښتو ژبه نوره،د هټيو،پلورنځيو،ښوونځيو،پوهنتونونو،دفترونو،درملتونونو،روغتونونو،وزارتونو،ادارو،رياستونو،ورځ پاڼو،راډيوګانو،تلويزونونو،خواله رسنيو د نورو توکمونو ټبرونو ژبه کړئ!
پښتو ژبه نوره له پامه مه غورځوئ!
هر چا سره په خپله پښتنه خاوره په پښتو ژبه خبرې وکړئ!
د پښتو ژبې حق خوړل شوی،اکاړ(ظلم) ورسره شوی•
پوښتنه يې وکړئ!
حق يې وغواړئ!
د نورو ژبو سياله يې کړئ!
اې د پروان پښتون ولسه!
د فراهيانو غوندې د خپلې ژبې د حق غوښتنه وکړئ!
راپاڅئ!
خپله ژبه کې اوښتون (انقلاب)راولئ!
چې د پښتون توکم،ټبر په تاريخ کې مو نوم په زرينو کرښو وليکل شي•
د پښتو ژبې د حق غوښتنې سر لاري وو،اوسئ!
پښتنو:نوره بېغوري مکوئ!