لیکنه: بهرام زرین

اوس خو نو پښتنو هر څه درته څرګند شول، ښه او بد مو هم وپېژنده، افغانیت او اسلامیت ، يې هم درسره ونه منل، د افغانستان نوم هم نه مني، ملي سرود هم نه مني، پيسې هم په پښتو نه مني، ولسمشر، هم نه مني، پښتانه هم نه مني، پښتو ژبه هم په دولتي ادارو کې نه مني، پوهنتون کې تدريس هم په پښتو نه مني، پښتانه په لوړو څوکيو هم نه مني،
تاريخ یې درته سپک کلتور یې درته سپک کړ، ژبه یې درته سپکه کړه، اتلان یې درته سپک کړل، د هر مشر او کشر سپکاوی یې وکړ، کور دننه او بهر یې درباندې ترهګر نوم هم کېښود، په ټوله نړۍ کې یې په پښتنو باندې کتابونه وليکل نړيوالو ته يې ترهګر او وحشي ور وپېژندو، دا ه دا هر څه موږ سره کور د ننه خلکو وکړل، لنډه دا چې څه یې زړه غوښتل هغه یې وکړه
نو اوس پښتنو تاسې ته دا وايم چې د خدای خاطر وکړئ نور دا خپلمنځي اختلافات پرېږدئ ، هرې ډلې او هر ګوند پورې چې تړاو لرئ، په يو فکر په يو خوله او يو مټی شئ، د سيال پر وړاندې يو شئ دوښمن پر وړاندې ټول يو پښتون شئ، د خپلو حقونو لپاره په يوه چيغه غږ پورته کړئ، له هرې خولې مو خپل حقوق په زور را وباسئ، نور مه پرېږدئ چې خپل تاريخ، کلتور، ژبه مو سپکه شي، او د پښتنو مشرانو سپکاوی وشي، وخت دی چې هر څه بدل کړئ ځانونو کې يو دم بدلون راولئ، هر څه مو په خپله خاوره په خپل واک کې لاس ته راوړئ، دا خاوره ستاسو په نوم ده، د دې خاورې اصلي وارثین تاسې ياست، ،
او په پښتو باندې سر له سبا پښتنو ننګ وکړئ، په خپله خاوره خپله ژبه پښتو واکمنه کړئ، په خپلو سيمو کې په خپلو ولايتونو کې په خپلو، بازارونو کې، او د افغانستان هر ګوټ کې، پخپله پښتو مو وغږېږئ او ولېکئ، او په دولتي ادارو کې په خپله پښتو ژبه د مکتوبونو استول راستول پيل او دود کړئ، ،

دا خبرې به هرومرو پښتون کې ننګ پيدا کړي، او دې ته به وهڅول شي، چې نور د ژوند ټولې چارې په خپله مورنۍ ژبه پر مخ يوسي، ،

پښتو وليکئ، پښتو وغږېږئ،،پښتو ولولئ ، پښتو هر ځای په هر حال، پښتو په ريښتني توګه عملي کړئ
ورور مو زرين